معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

کد مطلب:  14
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

 

-شرح وظایف

-دفتر بازار برق

-دستورالعمل ها

-تدابیر و رویدادها