نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 7047 عدد بازو چراغ نیم متری

شماره : 1402-40

تاریخ ایجاد پست : 1402/6/6 12:01:18

مهلت دریافت سند : 1402/6/6

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/6/11

تاریخ پایان : 1402/6/5

خرید