نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث پست اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف شهرستان ملایر شماره 2

شماره : 1401-91

تاریخ ایجاد پست : 1401/9/21 10:38:33

مهلت دریافت سند : 1401/9/22

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/9/27

تاریخ پایان : 1401/9/21

[