نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستایی شهرستانهای ملایر مرکزی و ملایر نواحی(تجدید مناقصه)

شماره : 1401-89

تاریخ ایجاد پست : 1401/8/29 12:49:54

مهلت دریافت سند : 1401/8/30

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/9/5

تاریخ پایان : 1401/8/29

ح