درگاه شفافیت

کد مطلب:  214
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

درگاه شفافیت

شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد.
درگاه شفافیت، اولین اقدام این شرکت در راستای توسعه شفافیت است. این درگاه به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.

- محور قوانین و مقررات

- محور ساختار و سازمان

- محور طرح ها و پروژه ها

- مجوزهای صادره

- مناقصه و مزایده

        سامانه الکترونیکی تدارکات

        پایگاه الکترونیکی مناقصات کشور

        سامانه اطلاع رسانی معاملات توانیر

- اطلاعات قراردادها

- معرفی مدیران دستگاه

- کمیته توسعه دولت الکترونیک

- آمار 

        کارنامه های سالیانه شرکت

        دستورالعمل های آماری

        بروشورهای فصلی

- اطلاعات تماس

- اسناد پژوهشی