درگزین

کد مطلب:  103
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

درگزینجنسیت
سن
تحصیلات
شغل
خدمات دریافت شده
دفعات مراجعه
کد پیگیری
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
ارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
کد امنیتی *